Adopteer een boomspiegel

 • Een boomspiegel is het stuk grond rondom de stam van de boom dat van boven toegankelijk is voor lucht en water.
 • Kijkt u vaak tegen een kale boomspiegel aan en wilt u deze opfleuren met leuke plantjes?
 • Vul het online formulier in om een boomspiegel te adopteren.
Adopteer een boomspiegel

 • De gemeente verzorgt het onderhoud van de boom. Het is niet toegestaan de boom te snoeien, te verwijderen of te beschadigen.
 • De boomspiegel mag alleen worden ingericht met planten (dus geen verharding, kunstwerken, verlichting, palen of kleine bouwwerkjes).
 • De boomspiegel mag worden opgehoogd met grond tot maximaal het niveau van de straat of grasveld.
 • Het is niet toegestaan om kunstmest of chemische middelen (tegen onkruid of insecten) te gebruiken. Gebruik als u de grond rijker wilt maken bij voorkeur compost.
 • In de boomspiegels zitten veel (dikke) boomwortels. Deze mogen niet worden beschadigd tijdens het aanplanten (of onderhoud). Gebruik daarom kleine plantjes die met een klein schepje kunnen worden aangeplant.
 • De boomspiegel moet een verzorgde indruk tonen. Verwijder daarom op tijd het onkruid, vervang dode planten daarom op tijd en snoei dode takken en takken die over de weg hangen. Als de boomspiegel niet goed wordt onderhouden, zal de gemeente het onderhoud zelf weer uit gaan voeren. Waarschijnlijk wordt alle beplanting dan weer verwijderd en vervalt de afspraak.
 • De stoep of de weg moet nog normaal te gebruiken zijn voor voetgangers en weggebruikers (dus ook mensen in een rolstoel of rollator). Voorkom dus dat de planten te ver over gaan hangen. Als de beplanting te ver overhangt, kan de gemeente besluiten dit zelf (zonder overleg) weg te halen/te snoeien of knippen.
 • De beplanting mag (vanwege uitzicht) niet hoger worden dan 70 cm.
 • Af en toe zal er onderhoud nodig zijn aan de bestrating of aan kabels en leidingen. Daarbij zal de aannemer opdracht krijgen voorzichtig om te gaan met de beplanting in de boomspiegel, maar het zal niet altijd lukken om schade aan de boomspiegel te voorkomen.
 • Deze spelregels zijn van toepassing voor boomspiegels in verharding en in gras. Omdat rondom een boomspiegel in gras regelmatig gemaaid wordt, is het mogelijk dat beplanting in deze boomspiegels wordt geraakt met een iets grotere kans op schade. Houd daar rekening mee en houd wat afstand tot de rand met de boomspiegel.
 • Het is niet toegestaan de boomspiegel te vergroten zonder toestemming van de gemeente.