Operatie Steenbreek

 • De gemeente Zeewolde doet mee aan Operatie Steenbreek.
 • Met Operatie Steenbreek willen we inwoners van Zeewolde enthousiast maken om hun tuin gaan vergroenen.
 • Doordat veel tuinen bestraat zijn vermindert de doorlaatbaarheid. Het water kan dan niet meer in de bodem zakken.
 • Uit onderzoeken blijkt dat het welbevinden van mens, dier en natuur gevaar loopt door het toenemen van verharding in de tuinen.
 • Operatie Steenbreek is een landelijk samenwerkingsverband tussen kenniscentra, overheid, bedrijfsleven en de burgers.

Meer groen in de tuin

 • Door meer groen in tuinen aan te brengen en minder bestrating, kan regenwater beter afgevoerd worden. De tuin blijft koeler en het dorp warmt minder snel op. 
 • De waterhuishouding verbetert en is er meer voedsel voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.
 • Iedereen kan meedoen aan Operatie Steenbreek. 

Samenwerking in Zeewolde

Operatie Steenbreek is een initiatief van de landelijke stichting Operatie Steenbreek. In Zeewolde wordt dit initiatief ondersteund door:

 • Gemeente Zeewolde
 • Woningcorporatie Woonpalet
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Landschapsbeheer Flevoland 
 • GildenGroen
 • IVN Zeewolde
 • Bewonersgroepen van de Kwetterwei en Groen in de Wijk

Door samenwerking willen deze partijen met de inwoners toewerken naar een klimaatbestendig en gezonder Zeewolde.

Meer weten over Operatie Steenbreek? Neem dan contact met ons op via info@zeewolde.nl.