Groen in de wijk

Wilt u samen met buurtbewoners uw buurt aantrekkelijker maken voor uzelf en voor dieren en planten?  Dit kan door een bloemenweide aan te leggen. De bloemen zorgen voor een betere balans tussen planten en insecten. De gemeente helpt u graag. 

Stuur uw voorstel naar info@zeewolde.nl  onder vermelding van: inzaaien bloemenweide.

Wat u moet weten

  • U moet aantonen met een handtekeningenlijst dat de buren achter uw idee staan en mee willen helpen.
  • Stuur uw voorstel naar info@zeewolde.nl  onder vermelding van inzaaien bloemenweide.
  • De gemeente laat weten of het gebied geschikt is. Het werk moet binnen het beheer passen en de machines moeten er goed bij kunnen. Ook veiligheid is een belangrijk aspect.
  • De aannemer van de gemeente bereidt het gebied voor en samen met de buurt wordt het ingezaaid en aangeharkt.
  • De gemeente onderhoudt en maait het gebied als hooiland.

Voorbeelden bewonersinitiatieven

Er zijn op een aantal plekken bewonersinitiatieven waarbij het vergroten van de biodiversiteit centraal staat:

  • Bloemenweide bij Grote Beer in het Horsterveld. Een gedeelte van het grasveldje bij de Grote Beer/Tweelingen is op initiatief van bewoners ingezaaid met bloemen.
  • De Kwetterwei is een buurtinitiatief van bewoners van de Vlaamse Gaai en omliggende straten. De gemeente zorgt voor het maaien en snoeien en het bijhouden van bankjes en speelvoorzieningen. De bewoners zelf zorgen voor de extra’s zoals het aanleggen van kruidentuintjes, een visplek of extra speelvoorzieningen. Een aantal bewoners verbouwt groente, kruiden en/of bloemen in de bermen.