Groen in de wijk

  • Bewonersinitiatief rondom de Grote Beer in het Horsterveld.
  • Bewoners doen mee aan Operatie Steenbreek.
  • Bewoners helpen mee om het zwerfafval in de wijk op te ruimen.