Beschikbare energiebronnen

Er zijn verschillende manieren om aardgas te vervangen. Uit onderzoek door een extern bureau komen de volgende 4 opties als beste naar voren:

All-electric met een warmtepomp 

All-electric betekent dat verwarmen elektrisch wordt bijvoorbeeld met een warmtepomp. Deze optie is vooral interessant voor woningen die goed geïsoleerd zijn. Het is een individuele oplossing, je kunt hier zelf voor kiezen.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepoomp is een kleine warmtepomp die met de cv-ketel samenwerkt. Daardoor verbruikt u tot 60% minder aardgas. De warmtepomp werkt op stroom en haalt warmte uit de buitenlucht of ventilatielucht om uw huis mee te verwarmen. Dit is een tussenoplossing voor als u  nu iets wilt of moet doen.

Het is mogelijk uw huis elektrisch te verwarmen. Dan kan bijvoorbeeld met een warmtepomp of door gebruik te maken van infrarood warmtepanelen die gevoed worden door elektriciteit. Hierbij moet uw woning wel heel goed geïsoleerd zijn.

Warmtepomp

 • De warmtepomp haalt energie uit natuurlijke bronnen, zoals lucht en bodem, en zet deze vervolgens om in warmte voor uw huis.
 • Warmtepompen zijn er in verschillende maten en vaak gaat het gebruik van een warmtepomp samen met een volledig elektrisch huishouden.
 • Of een warmtepomp de oplossing is voor uw huis hangt af van verschillende factoren zoals of het huis voldoende geïsoleerd is.
 • Laat u adviseren door een expert. Bijvoorbeeld door het Energieloket.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp, haalt net zoals de gewone warmtepomp, warmte uit de buitenlucht of de bodem. De hybride warmtepomp heeft de CV ketel nog wel nodig wanneer de temperatuur buiten lager is dan 7 graden. De ketel kan dan verwarmd worden door het verbranden van aardgas of door hernieuwbare gassen. Vanaf 2026 moeten mensen bij vervanging van de huidige cv-ketel  overstappen op een duurzamer alternatief. Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas worden aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid. 

Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid

Termische zonnepanelen

 • Dit zijn hybride zonnepanelen, die zowel elektriciteit als warmte opwekken.
 • De voorkant van het PVT-warmtepomppaneel  bestaat uit zonnecellen (PV) die zonlicht omzetten in elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T) die zorgt voor de bronenergie voor de speciale PVT- of water/water-warmtepomp.
 • Het PVT-paneel onttrekt energie uit de buitenlucht, uit zon- en daglicht.

Persoonlijk advies

Bent u geinteresseerd in het installeren van een van de twee bovengenoemde opties? Dan kunt u zich het beste laten adviseren door een installatiebedrijf of contact opnemen met het Energieloket. Zij kunnen u advies geven over uw persoonlijke situatie. 

Er zijn verschillende bronnen voor warmtenetten.

Restwarmte

 • Restwarmte komt vrij bij een productieproces en wordt getransporteerd via een warmtenet. Restwarmte is warmte die over is en niet meer binnen het bedrijf zelf kan worden gebruikt.
 • Langdurige beschikbaarheid van deze bronnen is van belang, zodat toekomstige levering gewaarborgd is.
 • Door het vinden van een nuttig gebruik van restwarmte gaat er minder warmte verloren. Binnen industriële gebieden zou het ene bedrijf gebruik kunnen maken van de restwarmte van de ander. Binnen woongebieden kan restwarmte worden gebruikt, als er een warmtenet aanwezig is waarop de warmte kan worden ingevoed.

Aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is het gebruik van warmte uit de diepe ondergrond, vanaf 500 meter diepte. Deze warmte kan worden gebruikt om een warmtenet te voeden. Of geothermie mogelijk is hangt af van de bodemgesteldheid en -samenstelling. Afhankelijk van de diepte en capaciteit van de bron levert een geothermieproject een hoeveelheid warmte die genoeg is voor 4.000 tot 10.000 woningen.

Bodemwarmte

Een warmtepomp onttrekt warmte aan de bodem en verplaatst die naar het warmtesysteem binnen. Hiervoor is alleen een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig (all-electric). Voor individuele gebouwen kan dat met een zogenoemde bodemlus; voor grote gebouwen of clusters van gebouwen kan dit met een warmte-koudeopslagsysteem (WKO). De warmte die in de winter gebruikt wordt, moet in
de zomer weer worden aangevuld. Dit kan door gebouwen in de zomer te koelen en door zo actief warmte in de bodem te brengen. Bodemenergie is niet hetzelfde als aardwarmte. Alle energie die we winnen uit de diepe ondergrond, vanaf 500 meter, heet aardwarmte. Alles daarboven noemen we bodemenergie.

Geothermie en warmte-koudeoplsag niet mogelijk

Onder een groot deel van Zuidelijk Flevoland ligt een strategische drinkwatervoorraad. Om deze drinkwatervoorraad te beschermen heeft de provincie voor een groot deel van Zuidelijk Flevoland een zogenaamde boringsvrije zone ingesteld. Geothermie (aardwarmte) en warmte-koudeopslag is daarom niet mogelijk in Zuidelijk Flevoland.

Aquathermie

Aquathermie is het verwarmen (en koelen) van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater . De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen in de bodem en daarna opgewaardeerd met een warmtepomp. Dat kan centraal meteen collectieve warmtepomp of met een warmtepomp per gebouw. Er is een warmtenet nodig dat koud, lauw of warm water naar de gebouwen transporteert.

Zonthermie

Zonnewarmte, of zonnewarmte, is de benutting van de energie van de zon in de vorm van warmte. Het kan gebruikt worden om een warmtenet te voeden of in een industrieel proces. Daarnaast kan het ook op kleine schaal gebruikt worden om warm tapwater te maken (zonneboilers) of voor ruimteverwarming.

Groene gassen

Groengas is gas uit biogrondstoffen dat opgewerkt is tot aardgaskwaliteit en via het bestaande gasnet getransporteerd kan worden. Voor de gebruiker is groengas hetzelfde als aardgas en zijn er geen aanpassingen nodig aan de gastoestellen.De beschikbaarheid van groengas is beperkt en onzeker. Landelijk wordt uitgegaan van één tot twee miljard kubieke meter groengas in 2030.

In het buitengebied van de gemeente Zeewolde zijn meerdere mestvergisters gelegen. Er wordt nog onderzocht hoe dit terug kan komen in de warmtetransitie.

Waterstof

 • Waterstofgas is geen energiebron maar een energiedrager. Waterstof wordt gemaakt wordt met energie. Dat kan op verschillende manieren.
 • Bijvoorbeeld door gebruik te maken van aardgas. Dat noemen we grijze waterstof. Hierbij komt dus gewoon CO2 vrij en dat is niet hernieuwbaar.
 • Door die CO2 ondergronds op te slaan, ontstaat CO2-vrije waterstof die blauwe waterstof heet.
 • Waterstof geproduceerd met duurzame elektriciteit heet groene waterstof. Deze groene waterstof is een hernieuwbaar gas. Het produceren van waterstofgas kost extra energie en dat is een belangrijke reden waarom je elektriciteit liever direct gebruikt als dat kan. Dit is een stuk efficiënter.
 • Groene waterstof kan aardgas vervangen met beperkte aanpassingen aan het gasnet en apparatuur. Bij de eindgebruiker zal alle gasapparatuur aangepast moeten worden. Binnen een buurt moet in één keer worden omgeschakeld om het bestaande gasnetwerk voor waterstof te gebruiken.

 • Op dit moment zijn er geen landelijke regels of regels voor Zeewolde in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) over het stoken van hout.
 • Er is wel een akkoord in de maak (Schone Lucht Akkoord) waar informatie in staat. De gemeente kan daarnaast regels in de APV zetten.