Stadsverwarming

  • Een warmtenet (stadsverwarming) is een netwerk van leidingen waar warm water doorheenstroomt om zo uw woning te verwarmen. De warmte wordt opgehaald bij een lokale warmtebron.
  • De huizen in de Polderwijk zijn op dit moment al aangesloten op stadsverwarming van Ennatuurlijk.
  • Er zijn verschillende bronnen.

Kosten warmtenet

  • De tarieven voor stadsverwarming zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gekoppeld aan de gasprijs. Dit wordt jaarlijks gedaan om prijsschommelingen te kunnen opvangen.
  • Bekijk de tarieven op de website van Ennatuurlijk.

Aansluiten op stadsverwarming

  • Het is niet verplicht om aan te sluiten op een warmtenet als dat wordt aangelegd.
  • De huiseigenaar bepaalt zelf  of het huis wordt aangesloten of dat hij/zij kiest voor een ander duurzaam alternatief, zoals een hybride- of all-electric warmtepomp.
  • Veel nieuwbouwwijken zijn als ze worden opgeleverd al aangesloten op stadsverwarming of verwarming via een warmtepomp.