Warmtenet

Een warmtenet (stadsverwarming) is een netwerk van geïsoleerde buizen waar warm water doorheenstroomt om zo uw woning te verwarmen. De warmte wordt opgehaald bij een lokale warmtebron. Al jaren geleden zijn de eerste warmtenetten (stadsverwarming) gebouwd. Met een speciaal kastje (kleiner dan een hr-ketel) gaat de warmte van het net naar de vloerverwarming of radiatoren in de woning en naar de boiler voor warm water. 

De warmte in het net komt van bijvoorbeeld restwarmte van fabrieken, van afvalverbranding, en van biomassacentrales. Ook zijn er ontwikkelingen om warmte uit de aarde te gebruiken (500 meter of dieper): geothermie.

Ennatuurlijk

Bij de start van de Polderwijk in 2006 werd begonnen met de realisatie van het warmtenet. In Zeewolde is tot nu toe alleen de Polderwijk aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. 

Ongeveer 2.000 huishoudens, scholen (Panta Rhei en Kaleidoscoop) en bedrijven in de Polderwijk krijgen warmte die wordt opgewekt met behulp van vergisting van koemest van de koeien en met landbouwproducten van agrariër Gert Jan van Beek. Met het biogas dat daarbij vrijkomt wordt in een warmte-krachtkoppeling (biogas-WKK) gelijktijdig elektriciteit en warmte opgewekt.