Gras- en maaibeheer

Gras- en maaibeheer

De gemeente probeert het gras zo veel mogelijk extensief te beheren. Dat betekent dat er minder wordt gemaaid. Dat doen we voor natuur en voor de biodiversiteit, In bermen en grasvelden is meer ruimte voor bloeiende bloemen en beschutting voor insecten. Het gras wordt dan als hooiland gemaaid (het maaisel wordt dan afgevoerd) of als ruw gazon. Hooiland wordt 1, 2 of 3 keer per jaar gemaaid. Ruw gazon wordt ongeveer 7 keer per jaar gemaaid. 

Waarom kiezen we voor ruw gazon

We kiezen voor ruw gazon als het beheer als hooiland niet of slecht uitvoerbaar is. Voor het afvoeren van het maaisel is namelijk een grote opruimwagen nodig. Die kun je niet overal gebruiken omdat er niet genoeg ruimte is om te manoeuvreren.

Extensief beheer kan niet overal

Niet overal wordt het gras extensief gemaaid. Op plekken met een gebruiksfunctie voor mensen (zoals een speelveld of trapveld) wordt het gras wekelijks gemaaid. Ook kleine grasvakken worden wekelijks gemaaid omdat het maaien van lang gras op deze vakjes veel vervuiling van de omgeving vraagt.