Afval scheiden

  • Veel herbruikbare materialen komen terecht in het restafval.
  • Door afval goed te scheiden is het mogelijk om materialen opnieuw te gebruiken.
  • Waardevolle grondstoffen blijven behouden zodat er weer nieuwe producten van kunnen worden gemaakt
  • Dit heet recyclen.
  • In Zeewolde wordt papier, plastic en groente- fruit- en tuinafval door inwoners gescheiden, daar zijn aparte containers voor.
  • Het restafval wordt door bewoners verzameld in een vuilniszak en naar de ondergrondse container gebracht.
  • 2 van deze ondergrondse container kunnen de bewoners gebruiken voor hun restafval met een afvalpas

Meer weten over afval scheiden hoe u dit het beste kunt doen? Kijk dan eens op de website van Milieucentraal

HVC

  • In Zeewolde wordt het afval ingezameld door HVC.
  • HVC zamelt gescheiden afval in en sorteert, vewerkt en en recyclet het afval.