Afval scheiden

  • Veel herbruikbare materialen komen terecht in het restafval.
  • Door afval goed te scheiden is het mogelijk om materialen weer opnieuw te gebruiken.
  • Waardevolle grondstoffen blijven behouden zodat er weer nieuwe producten van kunnen worden gemaakt.
  • Dit heet recyclen.

Meer weten over afval scheiden hoe u dit het beste kunt doen? Kijk dan eens op de website van Milieucentraal

HVC

  • In Zeewolde wordt het afval ingezameld door HVC.
  • HVC zamelt gescheiden afval in en sorteert, vewerkt en en recyclet het afval.