Meer biodiversiteit

Snoeihout laten we liggen

Regelmatig snoeit een aannemer in opdracht van de gemeente bomen en struiken in de bosvakken en brede bossingels in het dorp. Takken en stammen laten we dan liggen. Deze  worden dan vaak  op rillen gelegd.

Waarom laten we snoeihout liggen?

  • Door de schimmels die op dood hout zitten groeien er onder meer paddenstoelen in het bos. En paddenstoelen zijn belangrijk in het ecosysteem. Veel paddenstoelen voeden zich met dood materiaal van planten of dieren, waardoor het in de voedselketen terugkomt.

  • In de takkenrillen kunnen kleine zoogdieren zoals egels en muizen, vogels, amfibieĆ«n en insecten schuilen en leven. Vooral insecten die hier leven vormen een belangrijke voedselbron voor vogels en kleine zoogdieren.  

Als takken en stammen gewoon in het bos blijven liggen komen de voedingstoffen die daar in zitten heel geleidelijk weer vrij. Andere planten profiteren daarvan waardoor het bos gevarieerder blijft. Daardoor komen er minder bramen en brandnetels

Wat is biodiversiteit eigenlijk?

Verschillende soorten planten, dieren en de ecosysstemen waarin zij leven, wordt biodiversiteit genoemd. De biodiversiteit staat onder druk. Biodiversiteit is onmisbaar voor het leven op aarde. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor de biodiversiteit. Behalve het laten liggen van snoeihout worden er bijvoorbeeld ook bermen minder gemaaid, nestkasten voor mezen opgehangen en zijn er vleermuiskasten opgehangen.