Warmtetransitie

 • De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven noemen we de warmtetransitie.
 • De Transitievisie Warmte wordt door de gemeente opgesteld om meer duidelijkheid en structuur te geven. Het document wordt elke 5 jaar opnieuw bekeken en aangevuld met nieuwe inzichten.
 • De warmtetransitie is een samenspel tussen de gemeente, bewoners, huiseigenaren, huurders, woningbouwcorporaties en netbeheerders (gas/elektra).
 • Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een bepaalde wijkindeling gemaakt. Deze indeling is, met een paar kleine aanpassingen, ook gebruikt voor de Transitievisie Warmte.
 • Op deze manier kan goed gebruik gemaakt worden van landelijke data over woningvoorraad, energielabels, bevolkingssamenstelling en energieverbruik.

Technieken mogen meegenomen worden als:

 • het bewezen technieken zijn 
 • ze opschaalbaar zijn
 • en tegen acceptabele aanleg- en exploitatiekosten toegepast kunnen worden.

 • Batterijen vormen momenteel nog een experimentele techniek.
 • De Rijksoverheid adviseert gemeenten om in de Transitievisie Warmte met name uit te gaan van bewezen technieken. Ook de kosten spelen een rol.
 • Het is in de toekomst niet uitgesloten dat batterijen en accu’s (bijvoorbeeld van elektrische auto’s) een opslagfunctie in de energietransitie kunnen vervullen.

 • Het Windpark Zeewolde speelt in de Transitievisie Warmte geen specifieke rol.
 • Het windpark heeft een contract afgesloten met energieleverancier Vattenfall voor de levering van opgewekte stroom aan het landelijke energienet (Tennet).
 • Er is dus geen 1-op-1 relatie met de energieafname in Zeewolde.