Aardgasvrij

In 2050 moet de gemeente Zeewolde aardgasvrij zijn, net zoals alle andere gemeenten in Nederland. Huizen worden dan niet meer met aardgas verwarmd en ook voor koken en warm water gebruiken we geen aardgas meer. Die overgang naar een andere manier van verwarmen noemen we de warmtetransitie.

Wonen zonder aardgas

In Nederland moeten ongeveer 8 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas af.  Voor Zeewolde betekent het dat 6.250 huizen aardgasvrij gemaakt worden. Om dat te halen, moeten er ieder jaar ongeveer 230 huizen aangepast worden.

Onderzoeken wat kan

De gemeente onderzoekt samen met andere organisaties, zoals de netbeheerder Liander en woningcorporaties, welke keuzes er zijn in uw buurt. De Transitievisie Warmte (pdf, 7 MB) is een eerste onderzoek hiernaar.

Buurtuitvoeringsplannen

Per wijk worden buurtuitvoeringsplannen gemaakt. Daarin staat hoe we de buurt zonder aardgas willen verwarmen. Deze plannen maakt de gemeente samen met bewoners, de netbeheerder en andere organisaties. Dan hoeft niet iedereen zelf aan de slag, maar doen we het samen. Gemeente Zeewolde start de komende periode met de eerste buurtplannen. In de Wildbuurt, Vlinderbuurt en de Vissenbuurt in Zeewolde Zuid beginnen we met het maken van buurtplannen. 

Waarom deze buurten?

De reden om te starten in deze 3 buurten is dat woningbouwcorporatie Woonpalet hun huurhuizen in deze buurten wil renoveren en/of de CV ketels wil vervangen. In deze buurten staan 275 woningen van Woonpalet met energielabel A en B.

  1. Zeewolde volgt de afspraken die gemaakt zijn in het Landelijk Klimaatakkoord. Daarin staat dat we minder CO2 uit moeten stoten om de invloed die we op het klimaat hebben te verminderen. Door gebouwen aardgasvrij te maken verminderen we die CO2 uitstoot.

  2. Vanaf oktober 2022 staat de gaswinning in Groningen op de waakvlam. Dat betekent dat een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen. Het doel is om het Groningenveld in 2023 of uiterlijk 2024 in definitief te sluiten. Nederland wil niet te afhankelijk worden van gaslevering uit andere landen, zoals Rusland. Daarom willen we onze gebouwen en het water dat we nodig hebben op een andere manier verwarmen.