Windenergie- en molens

Windenergie is een vorm van duurzame energie. In Zeewolde zijn 3 windparken.

In de Zuidlob (gebied naast de Nijkerkerweg) staan 36 windmolens die 88.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien. De molens zijn 98 meter hoog (mast) en als de wiek in de hoogste stand staat is de hoogte 150 meter. In Nederland is dit park een van de grootste windmolenparken op land. Kijk ook eens op Prinses Alexia Windpark.

Het windmolenpark is een initiatief van omwonenden van de Sternweg. Er staan 9 windmolens met een masthoogte van 82 meter en een tiphoogte van 149 meter. Meer weten over dit kleinschalig windmolenpark? Kijk op Windmolenpark Sternweg.

Agrarische ondernemers, bewoners en eigenaren van molens uit Zuidelijk Flevoland trekken samen op om in 2019-2022 van de bestaande kleine molens te vervangen door 91 nieuwe, grotere molens. Wilt u meer lezen over dit initiatief? Kijk dan op Windpark Zeewolde.